Õppepäevad koolimeeskondadele

RMK Sagadi looduskool pakub koolimeeskondadele õppekava põhiseid koolituspäevi. Koolitust on võimalik tellida, nii ühe- kui ka kahepäevasena. Temaatika saab iga tellija ise valida väljapakutud moodulite hulgast.

Esimesel päeval on võimalik teha valik kahe teema vahel.

I teema: Õppekava läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna säästev areng“ lõimimisest erinevatesse õppeainetesse ( 8 akadeemilist tundi)

II teema: Õuesõpe – avatud õppekeskkond (8 akadeemilist tundi)

Esimese päev

 • Sissejuhatus
 • Temaatiline loeng praktiliste näidetega
 • Erinevaid õppeaineid lõimiv aktiivõppeprogramm rühmadele
 • Kokkuvõtted

Mooduli hind 650 €.

Grupi suurus kuni 40 inimest.

Ajakava vastavalt tellija soovidele.

 

Teine päev

Kahepäevase koolitussoovi korral on võimalik tellida täiendavaid teemakohaseid mooduleid ( 4 akadeemilist tundi ):

 • Uurimuslik õpe
 • Vernieri LabQuesti andmekogujate kasutamine
 • Õuesõppe töölehtede koostamine
 • Õppekäigu metoodika
 • Story-line meetod
 • Elurikkus ja eluslooduse süsteem
 • Praktiline looduse tundmine (linnud, puud, loomade tegutsemisjäljed, samblad-samblikud jne)

Mooduli hind 200 €. 

Grupi suurus kuni 20 inimest.


Läbiviijad: Asta Tuusti, Kaia Kauts, Helen Tuusti, Peeter Hussar, Urmas Kaja.

Pakume majutust hotellis soodushinnaga 60 € kahene tuba ja toitlustust restoranis.

Soovi korral on õhtuseks ürituseks võimalik tellida vaba-aja programme või jõulumeisterdamise töötube.

Kontakt:

Kaia Kauts
GSM 5305 9996
kaia.kauts@rmk.ee
Hind I moodul 650 € ja II moodul 200 €