Looduse vahendamine

Kursus sisaldab ülevaate looduse vahendamise (interpreteerimise) teoreetilistest alustest ning kohast keskkonnteadlikkuse edendamisel, kuid keskendub eelkõige praktiliste oskuste kujundamisele. Koolituse käigus viiakse läbi praktilised harjutused elamusliku loodusretke korraldamiseks ja videotreening. Kursus koosneb kahest moodulist ja nende vahel toimuvast kodutööst.

Sihtgrupp: inimesed, kellel on loodusteaduslik, metsanduslik või pedagoogiline taust.

Grupi suurus: Kuni 15

Kursuse maht:

 • I moodul: 3 päeva – 24 tundi
 • II moodul: 2 päeva – 16 tundi
 • Kodutöö kahe mooduli vahel 24 tundi

Kursuse läbiviijad: Lektorid: Asta Tuusti, Urmas Kaja jt

Eesmärk:

 • Osalenud teavad looduse vahendamise rolli keskkonnateadlikkuse edendamisel ja oskavad rakendada looduse vahendamise metoodikat loodus- ja kultuuriväärtuste tutvustamisel;
 • Osalenud oskavad läbi viia elamuslikke loodusretki ja üritusi erinevatele sihtrühmadele

I moodul:

 • Looduse vahendamine teooria ja praktika
 • Metsakeskkonna kasutamine looduse vahendamiseks
 • Loodusharidusliku retke kavandamine, läbiviimine, analüüs – videotreening
 • Keskkonnamängude roll looduse vahendamisel

II moodul:

 • Kodutööde analüüs
 • Õppevahendid ja -materjalid
 • Kommunikatsioon ja info

Kodutöö: loodusharidusliku programmi ettevalmistamine ja läbiviimine; programmi analüüs ja esitluse ettevalmistamine.

Koolituspäeva maksumus sisaldab lektoritasu, ruumide renti, õppematerjale ning tehniliste vahendite renti.

Hind 2237 €