Bioloogilise mitmekesisuse koolitus

Kursus sisaldab ülevaate eluslooduse süsteemist, bioloogilisest mitmekesisuse vormidest ning looduskaitse korraldusest Eestis. Metsakasvukohatüüpidele iseloomulike liikidega tutvutakse praktilise tegevuse käigus. Kahepäevane koolitus sisaldab ka õppekäiku ning biologilise mitmekesisuse ja liigitundmise testi.

Sihtgrupp: loodusteaduste õpetajad, metsnikud

Grupi suurus: Kuni 20

Kursuse maht: 1,5 koolituspäeva – 12 tundi

Koolitajad: Krista Keedus, Asta Tuusti, Urmas Kaja, Roland Müür

Eesmärgid:

 • Osalenud teavad kaasaegset eluslooduse süsteemi, bioloogilise mitmekesisuse vorme, looduskaitse korraldust Eestis ning metsakasvukohatüüpe
 • Osalenud mõistavad bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadust ning oskavad planeerida metsanduslikke töid loodussõbralikult
 • Osalenud tunnevad metsakasvukohtatüüpide iseloomulikke liike.

Kirjeldus:

Kursus sisaldab ülevaate eluslooduse süsteemist, bioloogilisest mitmekesisuse vormidest ning looduskaitse korraldusest Eestis. Metsakasvukohatüüpidele iseloomulike liikidega tutvutakse praktilise tegevuse käigus.

Koolituse sisu:

 • Eluslooduse süsteem.
 • Bioloogiline mitmekesisus ja selle säilitamine metsamajanduslike tööde käigus.
 • Metsakasvukohad ja E. Lõhmuse metsakasvukohatüüpide klassifikatsioon.
 • Kasvukohatüüpide määramine indikaatorliikide järgi.
 • Karakteersed liigid, üldlevinud liigid, kaitsealused liigid.
 • Vanu ja surnud puid (säilikpuud ja lamapuud) asustavad seened, samblikud, samblad.
 • Looduskaitseseadus.
 • Looduskaitsekeskuse tegevus.

Koolitusel vaheldub loenguvorm praktilise tegevusega. Viiakse läbi õppekäik erinevatesse metsakasvukohatüüpidesse. Määratakse taimi, seeni ja samblikke. Viiakse läbi bioloogilise mitmekesisuse ja liigitundmise test.

Koolituspäeva maksumus sisaldab lektoritasu, ruumide renti, transport, õppematerjale ning tehniliste vahendite renti

Hind 959 €