Loodushariduse spetsialisti koolitus

Kursus sisaldab ülevaate kaasaegse keskkonna- ja loodushariduse teoreetilistest alustest ning kohast õppekavas, kuid keskendub eelkõige praktiliste oskuste kujundamisele loodusharidusliku õpikeskkonna kasutamiseks. Kursuse käigus viiakse läbi praktilised harjutused elamusliku loodusretke korraldamiseks ja videotreening. Omandatakse meetodeid sisukaks loodushariduslikuks tegevuseks erinevate sihtgruppidega. Kursus sisaldab praktilist tegevust Sagadi looduskoolis, metsamuuseumis ja õpperadadel. Kursus koosneb kahest moodulist ja nende vahel toimuvast kodutööst.

Sihtgrupp: Loodusainete ja algklasside õpetajad; õpetajad, kellel on eelteadmisi looduse, metsanduse sh. pärandkultuuri valdkonnas

Grupi suurus: Kuni 15

Kursuse maht:

 • I moodul: 3 päeva – 24 tundi
 • II moodul: 2 päeva – 16 tundi
 • Kodutöö kahe mooduli vahel 24 tundi

Toimumisaeg: vastavalt tellimusele.

Kursuse läbiviijad: Lektorid: Merike Palginõmm, Urmas Kaja, Asta Tuusti

Kodutööde juhendajad: RMK loodusõppe spetsialistid

Eesmärgid:

 • Osalenud teavad keskkonna- ja loodushariduse rolli üldhariduses ja oskavad rakendada kaasaegset metoodikat praktikas;
 • Osalenud oskavad korraldada elamuslikke loodusretki ja üritusi.

I moodul:

 • Loodusharidus kaasaegse keskkonnahariduse osana
 • RMK ja LKK poolt loodud loodushariduslik õpikeskkond
 • Loodusharidusliku programmi kavandamine, läbiviimine, analüüs – videotreening
 • Aktiivõppe metoodika loodushariduses, keskkonnamängud

II moodul:

 • Kodutööde analüüs
 • Õppevahendid, -materjalide valmistamine
 • Näituste, ekspositsioonide koostamine

Kodutöö: loodusharidusliku programmi ettevalmistamine ja läbiviimine; programmi analüüs ja esitluse ettevalmistamine.

Koolituspäeva maksumus sisaldab lektoritasu, ruumide renti, õppematerjale ning tehniliste vahendite renti.

Hind 2237 €