Säästev metsandus

Kursus sisaldab ülevaate säästva arengutemaatikast metsa ja metsanduse näidete varal. Metsa mitmekülgseid väärtusi käsitletakse story-line meetodil. Viiakse läbi teemakohane videotreening.

Sihtgrupp: Õpetajad, metskondade töötajad, loodushariduse spetsialistid

Grupi suurus: Kuni 20

Kursuse maht: 8 tundi

Kursuse läbiviijad: Lektorid: Roland Müür, Asta Tuusti, Krista Keedus, Urmas Kaja

Eesmärgid:

  • Osalenud mõistavad metsa mitmekülgseid väärtusi ja oskavad tegutseda neid väärtusi säästes;
  • Osalenud teavad Eesti looduskaitse korraldust ja liigikaitse põhimõtteid

Kirjeldus, koolituse sisu:

  • Säästev areng, säästev metsandus.
  • Metsa mitmekülgsed väärtused.
  • Looduskaitse korraldus Eestis, Riikliku looduskaitsekeskuse tegevus.
  • Kaitstavad metsaliigid

Koolitusel vaheldub loenguvorm praktilise tegevusega. Metsa mitmekülgseid väärtusi käsitletakse story-line meetodil. Korraldatakse teemakohane videotreening.

Koolituspäeva maksumus sisaldab lektoritasu, ruumide renti, õppematerjale ning tehniliste vahendite renti.

Hind 499 €