Õuesõpe kaitsealadel

Kursus sisaldab ülevaate bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning õuesõppe temaatikast, kuid keskendub eelkõige praktiliste oskuste kujundamisele. Kursuse käigus tutvutakse kaitseala koosluste ja kaitsealuste liikidega. Viiakse läbi praktilised harjutused õuesõppe metoodika rakendamiseks ja koostatakse üldhariduskooli õppekavadega seotud tööjuhendeid.

Sihtgrupp: Loodusainete ja algklasside õpetajad; lasteaiaõpetajad

Grupi suurus: Kuni 25

Kursuse maht: 3 päeva – 24 tundi

Toimumisaeg/koht: Aprill-oktoober, kaitsealad (vastavalt tellija valikule)

Kursuse läbiviijad: Lektorid Merike Palginõmm, Asta Tuusti, kaitseala spetsialistid

Eesmärgid:

  • Osalejad saavad teadmisi bioloogilise mitmekesisuse kaitsest erinevatel kaitsealadel;
  • Osalejad oskavad rakendada õuesõppe metoodikat bioloogilise mitmekesisuse temaatika käsitlemisel.
  • Valmivad liigikaitset ja koosluste kaitset käsitlevad õuesõppe tööjuhendid.

Kavas:

  • Bioloogilise mitmekesisusa kaitse (liigikaitse, koosluste kaitse) kaitsealal.
  • Õuesõppe teoreetilised alused.
  • Õppekäigud, mille käigus tutvutakse kaitseala loodusega ja rakendatakse õuesõppe metoodikat.
  • Õuesõppe tööjuhendite koostamine.
Hind 959 €