Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased, kõik huvilised

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 140 € / grupp

 

Seos õppekavaga:

I kooliastme loodusõpetuse teemadele: inimese meeled ja avastamine, organismide rühmad ja kooselu

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

 

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses.

 

Sisu:

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

•          Tutvumine, kodukord

•          Inimese meeleelundite meenutamine

•          Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumis

 

2. Loodusretk ~2 tundi

•          Kõigi meelte abil keskkonna tajumine

•          Kuulamiskaardi täitmine

 

Õppematerjalid, vahendid

 

•          RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

•          Kuulamiskaardid

•          Puud meeltes tööleht


Email again: