Meie kooli looduspäev Lahemaal

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel.

Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal, Käsmus, Viru rabas või Tsitres.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 80 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 7 €/ õpilane

Grupil suurusega kuni 15 osalejat hind kokkuleppel.

Seos õppekavaga

PK loodusõpetuse teemad:

12. Mets elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)      märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

2)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

3)      käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Sisu:

Loodusretk ~4 tundi

•          Tutvumine, kodukord

•          Metsaelu uurimine

•          Mõõtmine ja tulemuste võrdlemine

•          Piknik

•          Keskkonnamängud

Õppematerjalid, vahendid

1.         Piirkonna kaardid ja loodusraja skeemid

2.         Töölehed vastavalt paigale

3.         Binoklid, luubid

4.         Abivahendid mängude läbiviimiseks