Veeprogramm "Allikast mereni"

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi. 

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 6 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 190 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Taimede tunnused ja eluprotsessid

PK geograafia Teema Veestik.

PK  keemia Teema Hapnik ja vesinik; Oksiidid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      huvitub looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest;

2)      õpib koguma veeproove loodusest;

3)      planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)      kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)      lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)      suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Sisu

Tegevused looduskoolis

  •  Tutvumine, kodukord
  • Teema Vesi meie ümber ja meis enestes tutvustamine
  •  Rühmade moodustamine
  •  Vahendite tutvustamine ja ülesannete jagamine rühmadele

Tegevused looduses

Loodusretk “Vee jälgedes“ Sagadist Altjale (7 km)

  • Tutvumine erinevate vett sisaldavate objektidega eluta ja elusloodusest
  • Veeproovide kogumine, mõõtmised, analüüs
  •  Vee-elustiku vaatlused
  •   Kokkuvõte ja tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi looduskooli vahendid

a.       Vernier LabQuest andmekogujad ja  sensorid

b.      Veekeemia komplekt

2.      Tööleht „Vesi Maal, Universumis ja inimeses“

3.      Tööleht „Vee keemilised omadused“

4.      Kogutud ja kaasa toodud veeproovid


Email again: