Kes elab metsa sees?

Metsloomade uurimine ja võrdlemine metsamuuseumis aitab  luua õiged arusaamad loomade suurustest ning liikumisviisidest.  Metsaelaniku meisterdamisel  kasutame  looduslikku materjali.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3-3,5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 140 €/ grupp

 

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

§ 21. Valdkond Kunst

4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid
5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt

23. Valdkond Liikumine
 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

Eesmärgid

Õpilane:

õpib tundma metsloomi

võrdleb metsloomade välistunnuseid

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest

Sisu

Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

Tutvumine, sissejuhatus

Metsloomade vaatlemine ja võrdlemine

Metsaelaniku meisterdamine

Loodusretk metsloomade radadel ~ 1-1,5 tundi

Piknik

Metsaretk metsaelanike radadel

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Loomakaardid

Meisterdamistööks vajalikud materjalid ja tööriistad

Email again: