Looduskooli õpikeskkonna renoveerimine

Projekti „RMK Sagadi looduskooli õpikeskkonna renoveerimine“ eesmärgiks oli tagada looduskooli tegevuse jätkusuutlikkus senistele sihtrühmadele ning laiendada seda seni enamikus looduskeskustes vähe haaratud sihtrühmade näol.

RMK Sagadi looduskool tegutseb Sagadi mõisa endise piimaköögi hoones, mis renoveeriti 1980-ndate teises pooles Sagadi looduskooli loomisega rajati 1998 aastal õppeklassid ja kontoriruumid.  Looduskooli kasutusintensiivsus on umbes 7000 üldhariduskoolide õpilast aastas, sellele lisaks õpetajakoolitused ja täiskasvanutele pakutavad programmid.

Projekti käigus likvideeriti hoone ekspluatatsiooniga seotud probleemid (katusekonstruktsioonide ja vahelae aladimensioneeritus, ebapiisav soojustus), viidi küttesüsteem üle keskkonnasõbralikumale puitgraanulküttele, põrandate tasapindade ühtlustamine võimaldab senisest paindlikumat ruumikasutust eelkõige uurimusliku õppe korral ning aitab kaasa liikumispuudega osalejate kaasamisele. Ekspositsiooni uuendamine ja õppevahendite soetamine on loonud võimaluse pakkuda rohkem põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile suunatud õppekava toetavaid uurimusliku õppe programme.

Projekt algas 2010.a. oktoobrist ning viidi lõpule 2012 aasta keskpaigaks. Projekti üldmaht on 348 917 eurot, sellest 312 194 eurot kaetakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" kaudu.

Keskkonnasõbralikult renoveeritud muinsuskaitsealune ajalooline hoone, säästlik küttesüsteem, atraktiivne ekspositsioon, uuenduslike uurimusliku õppe vahendite ja digitaalsete õppematerjalide (õpiobjektide) kasutamine programmide ja koolituste käigus on heaks õpikeskkonna kujundamise eeskujuks õpetajatele, keskkonnaharidusspetsialistidele ja teistele looduskooli külastajatele.