Sagadi looduskooli loodusõppe programmid 2021/2022.a

Seoses metsamuuseumi näituse uuendamisega toimuvad 2021/2022.a programmid enamasti õuesõppena.

Lasteaialastele
Programmi käigus uurime meie metsades elavate metsloomade toidulauda ja tegutsemisjälgi. Teadmiste kinnistamiseks mängime täringumängu Sagadi mõisa pargis ja matkame metsarajal.
Matkapäeval tutvume Altja metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavaid marju ja teisi metsataimi, mängime keskkonnamänge ning meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.
Matkapäev möödub Viitna Pikkjärve ümbruse looduses. Uurime järve ääres kasvavat taimestikku, matkame põneval maastikul, mängime osavus- ja keskkonnamänge.

Looduskool tuleb külla
Lasteaedade vanematele rühmadele pakub RMK Sagadi looduskool traditsioonilisi metsategelaste külaskäike lasteaeda

 • Metsaema külaskäik
 • Veteema külaskäik
 • Retk rebaseradadel

 • I kooliaste (1.-3. klass)
  Mängulises ja lastepärases vormis liikidevaheliste seoste mõistmine metsakoosluses. Programmi käigus õpitakse tundma Eestimaa tavalisemaid puuliike ja nendega seotud taimi, loomi ja seeni. Tegutsetakse Sagadi mõisa pargis ja matkatakse loodusrajal.
  Sagadi pargis tutvume kaardi ja plaaniga ning kasutame neid maastikumängu küsimusi otsides. Õpilased saavad teadmisi meie metsloomadest. Uuel Metsajuttude rajal matkates saab tutvuda muinasjutulise metsaga ning vana-aegsete metsatöödega.
  Matkapäeval tutvume Altja metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.Matkapäev möödub Viitna Pikkjärve ümbruse looduses. Uurime järve ääres kasvavat taimestikku, matkame põneval maastikul, mängime osavus- ja keskkonnamänge

  II kooliaste (4.-6. klass)
  Programm 6. klasside õpilastele metsökoloogia teema laiendamiseks. Metsa kui ökosüsteemi moodustavate taime-, looma- ja seeneliikidega tutvumine. Seoste mõistmine erinevate organismide vahel. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsakooslustes.
  Sagadi looduskoolis tutvume aastaajale omaste sagedasemate linnuliikidega ja linnuvaatlusvahenditega. Õpime kasutama määrajaid, tutvume Internetis pakutavate linnuõppevõimalustega. Sagadi pargis kinnistame teadmisi viktoriinilaadse maastikumänguga. Metsas ja mere ääres kuulame ja vaatleme linde Altja loodusrajal matkates.
  Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Käsmus.
  Matkamine Lahemaal – maal metsa ja mere piiril. Metsa- ja rannikuelustikuga tutvumine. Meeskonnatööd ja looduse märkamise oskust arendavad keskkonnamängud.

  III kooliaste (7.-9. klass)
  Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni (Altja rand) matkates kirjeldame ja võrdleme veekogusid, analüüsime vee füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning vaatleme veekogude taimestikku ja loomastikku. Viime läbi vee-elustiku vaatlused tiigis, jões, paisjärves ja meres. Tutvume veeringega looduses. Toimuvad rühmatööd. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.
  Seente kui omapäraste organismide liigirikkusega ja elutegevusega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ökosüsteemis ja inimese elus. Puude seos seentega: mükoriisa-seened ja lagundajad. Programmi lõpuks koostatakse rühmatöödena seenenäitus.
  Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Käsmus. Matkamine Lahemaal – maal metsa ja mere piiril. Metsa- ja rannikuelustikuga tutvumine. Meeskonnatööd ja looduse märkamise oskust arendavad keskkonnamängud.

  Looduskool tuleb külla
  Nosce te ipsum - tunne iseennast! Õpime tundma ja tunnetama, kuidas keha erinevad elundkonnad teevad koostööd. Uurime inimese füsioloogiliste näitajate seost treenitusega ja organismi terviklikkust.
  Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

  Gümnaasium

  Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutavad teadlased keskkonna uurimiseks? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimustele saab vastuse lõimides teooriat praktikaga osaledes uurimuslikul maastikumängul, mille käigus kasutatakse rühmades erinevaid vahendeid ja meetodid kogu Sagadi mõisa hõlmavas maastikumängus.

  Lahemaa looduse ja pärandkultuuri mitmekesisus on tekkinud looduse ja inimühiskonna vastastikuses mõjus pärast viimast jääaega. Teemaga tutvumiseks on nii õppevahendid, esitlused, ekspositsioonide kui ka Lahemaa mitmekesine loodus. Siin liikudes näeb jälgi inimese pikaajalisest kohalolust.