100 sammu metsateel

13. novembril 2018 tähistas Eesti riigimetsandus oma sajandat juubelit, mille puhul on avatud metsamuuseumis  näitus „100 sammu metsateel“.

Näitus on austusavaldus ja tänu kõigile neile, kes selle sajandi jooksul on aidanud kaasa metsanduse arengule ning kummardus meie Eesti metsale.
Näitus annab ülevaate metsanduses saja aasta jooksul toimunud tähtsamatest suundumustest ja sündmustest, kogub kokku väärtuslikud fotod, ringvaated ja lood metsast ning toob uudistamiseks välja märgilised tööriistad ja sümbolid.

Eesti alal on mets kasvanud rohkem kui 6000 aastat, kuid just viimane aastasada on pakkunud Eesti metsandusele rohkem kui eelnevad aastasajad kokku. Selle aja jooksul on Eesti metsa pindala suurenenud enam kui kaks korda, pandud alus tugevale metsandusharidusele ja –teadusele, arendatud metsa- ja puidutööstust, hoitud elupaiku paljudele metsaliikidele ning loodud metsas puhkamise võimalusi.

Täna oleme üks Euroopa metsarikkamaid riike, Eesti metsandus on paljudes valdkondades teistele eeskujuks ja meie mets on see, mis paljuski riigi majandust kannab.