„Bioajastu – puidust tulevik"

Metsamuuseumi I korrusel on avatud  „Bioajastu – puidust tulevik"

Rändnäitus kirjeldab võimalikku tulevikku, mis tugineb keskkonnasõbralikul biomajandusel. Kui kasutame oma taastuvat ressurssi – metsa – targalt, on ühest planeedist meile ka tulevikus küllalt. Puit suudab asendada naftast valmivaid tooteid meie igapäevaelus, kosmeetikast kuni autodeni. Näitus toob välja puidu arengu verstapostid minevikust ja tänapäevast. Näituse külastaja saab uurida, milliseid võimalusi pakub puit kui tulevikumaterjal looduskeskkonnale ja inimesele.

Näituse koostaja on Soome teaduskeskus Pilke, maaletooja Eesti Metsaselts. Rändnäitus läbis alates augustist kõik maakonnad ning on noovembrist täiendatud kujul üleval RMK Sagadi metsakeskuse metsamuuseumis.  

Näituse korraldamist on rahastanud: RMK, EMPL, Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalarengu Fond (EAS).


Näitus on avatud iga päev 10-16 kuni 31.märtsini 2019.a  ja on külastatav muuseumi tavapiletiga.