4.-6. klass

Programmid Sagadis

 Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.

 Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides.

Puudest algab mets

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste elusolenditega.

 Puud püüavad Päikest

 Keskkonnaseiklus Sagadi mõisas

Loodus- ja kultuurikeskkonda tutvustav programm, mille käigus tutvutakse Sagadi mõisa ajaloo ja loodusega. Meeskonnatöö, orienteerumisoskuse ja märkamisoskuse arendamine.

 Sinasõprus seentega

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine


Altja-Mustoja matkapäev

Matkamine Lahemaal – maal metsa ja mere piiril. Metsa- ja rannikuelustikuga tutvumine. Meeskonnatööd ja looduse märkamise oskust arendavad keskkonnamängud.

 Meie kooli looduspäev Lahemaal

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel. Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Tsitres.


Programmid mujal Eestis

Sagadi looduskooliga Kõrvemaale

Tutvumine Kõrvemaa vaheldusrikka loodusega ning maastikukaitseala mitmete pinnavormidega. Metsatüüpide võrdlemine, iseloomulike liikide tundmaõppimine ja  nendevaheliste seoste mõistmine.  Matk 8 kilomeetrilisel Jussi loodusrajal, meeskonnaülesanded ja keskkonnamängud.

Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.