Puudest algab mets

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste elusolenditega.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

III kooliastme bioloogia teemad: Taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;

2)      võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;

3)      koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

Sisu:

1. Tegevused muuseumis või looduskoolis

  •  Tutvumine, kodukord
  •  Metsamuuseumi töölehtede täitmine
  • Puude bingo

2. Loodusretk ~2 tundi

  •  Loodusretkel rühmatööd puude jt. metsa organismide kohta

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2.      Töölehed

3.      Õppematerjalid Puudest algab mets

4.    Puude mapp

Email again: