Õpilasprogrammid

Erinevatele vanuserühmadele suunatud 3- kuni 6-tunnised programmid on koolitundides õpitava elamuslik ja kogemuslik kinnistamine looduse ja kultuuripärandi avastamise kaudu.

Kõigi programmide käigus või lõpus saab teha lõket ja pidada piknikku, õppides sealjuures looduses sobilikult käituma. Kasutame lõkkeplatse Sagadi pargis (kuni 20-liikmelisele rühmale) ja Oandu telkimisplatsil (3 km Sagadist). Päeva meeldivaks kulgemiseks vajalik ilmale vastav riietus (NB! Külmal ajal soojad sokid, kindad, sallid) ja jalanõud. Kaasa võtta piknikutoit.

Viime läbi programme ka koolides ja lasteaedades kohapeal. Standardprogrammid on eestikeelsed.

Õpilasprogramme on võimalik tellida ka täiskasvanutele - küsi pakkumist!

Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud kooli- ja lasteaiarühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.

Programmid:


Lisainfo: 

Tiina Jamsja tel 512 5727
sagadi.looduskool@rmk.ee