1.-3. klass

Meie metsade imetajad

Tutvumine metsloomade eluga talvel. Metsaelanike tegevusjälgede otsimine. 

Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.

Metsamuinasjutt

Metsaelu seaduspärasuste mõistmine läbi muinasjutu ja käelise tegevuse.

Igal linnul oma laul

Sagadi looduskoolis tutvutakse laiemalt levinud linnuliikidega ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpitakse, mida vaatluse ajal jälgida tuleks.

Sinasõprus seentega

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine.

Metsaga sõbraks

Mängulises ja lastepärases vormis liikidevaheliste seoste mõistmine metsakoosluses.

Metsarahva jõuluootus

Detsembrikuus ootame jõulupühi, et nautida rahulikku talveaega, olla koos sõpradega ja teha meeldivaid kingitusi.
RMK Sagadi looduskool aitab sel aastal sisustada jõulude ootamise aega teadmishimulistel ja tegusatel lastel.  


Matkapäevad

Meie kooli looduspäev - Altja, Viitna jm matkarajad

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel. Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Tsitres.  Lisainfo:

Tiina Jamsja tel 512 5727
sagadi.looduskool@rmk.ee
Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.