Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased, kõik huvilised

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

I kooliastme loodusõpetuse teemadele: inimese meeled ja avastamine, organismide rühmad ja kooselu

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses

Sisu:

1. Tegevused muuseumis või looduskoolis

•         Tutvumine, kodukord

•         Inimese meeleelundite meenutamine

•         Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumis 

2. Loodusretk

•         Kõigi meelte abil keskkonna tajumine

•         Tüüpiliste metsaliikide tundmaõppimine  

Õppematerjalid, vahendid

  •  RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
  • Puude viljad, oksad jms.
  •  Kompimiskotid, lõhnapurgid, helikarbid
  • Puud meeltes tööleht
Email again: