Koolitused

Sagadi looduskool on tuntud keskkonnahariduskeskusena, kus viiakse läbi kogemuslikul aktiivõppel põhinevat täienduskoolitust erinevatele sihtrühmadele sh õpetajatele, loodusgiididele, keskkonnahariduse spetsialistidele ja metsameestele. Kogemuslike koolituste teoreetiline osa kõrval on rõhuasetus praktiliste oskuste kujundamisele.

Peamised koolitusvaldkonnad on õuesõpe, säästva arengu haridus, looduse interpreteerimine, bioloogiline mitmekesisus ja selle kaitse.

Korraldame nii avatud kursuseid kui ka sisekoolitust haridusasutustele  ja teistele huvilistele.

Koolituse õppekavade arendamisel ja kursuste korraldamisel teeme koostööd  TLÜ Haridustehnoloogia Keskuse, Keskkonnaameti ning MTÜga HARED.