Soodusprogrammid

Hoolimata aastaajast või ilmast on looduses alati midagi uurida, õppida ja avastada. Talvisel ajal otsime loomade tegevusjälgi ning samal ajal vaatleme, mis hetkel looduses toimub.
Tule Sinagi loodusesse õppima!

Soodusprogrammid jaanuar - märts 2024


Jaanuaris, veebruaris ja märtsis on programmid ja matkapäevad lasteaialastele ning algklassidele soodushinnaga 1 €/laps.


Lasteaed
 • Kes elab metsa sees? Meie metsade loomi vaatleme muuseumis või looduskoolis, uurime metsaloomade toidulauda ja tegutsemisjälgi. Teadmiste kinnistamiseks mängime täringumängu Sagadi mõisa pargis ning matkame metsarajal (u 1 km).
 • Tiivulised talves  Talilindude jälgimine söögimaja juures annab meile põnevad vaatemänge. Uurime linnumaja külalisi, räägime nende toitumise eelistustest ja matkame metsarajal (u 1 km).
 • Matkapäev Viru rabas Viru rabas näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime raba tähtsamat taime – turbasammalt, mõõdame ja vaatleme rabamände ning õpime tundma teisi rabas kasvavaid taimeliike. Matka pikkus 3 km.
 • Matkapäev Viitnal Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, matkame põneval maastikul, mängime osavus- ja keskkonnamänge. Matka pikkus 3 km.
Algklassid
 • Meie metsade imetajad Tutvume metsloomade eluga talvel, uurime nende toidulauda ja tegutsemisjälgi. Teadmiste kinnistamiseks mängime täringumängu Sagadi mõisa pargis ning matkame metsarajal (u 1 km).
 • Tiivulised talves Õpime tundma meie tavalisemaid talilinde. Vaatleme talvises lindude toidumajas tegutsejate käitumist ning arutleme, milline on sobiv linnutoit. Metsamuuseumi näitusel uurime lindude seoseid meie
  metsapuudega. Loodusretkel otsime lindude elupaiku ja tegutsemisjälgi (u 1 km).
 • Matkapäev Viru rabas Näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime taimede ja loomade elu talvel, õpime märkama metsaelanike tegevusjälgi. Mõõdame ja vaatleme võrdlevalt metsamände ja
  rabamände. Matka pikkus 3 km.
 • Matkapäev Viitnal  Viitna Pikkjärve ümbruses matkame põneval maastikul, tutvume erinevate pinnavormide tekkelooga, uurime lumele jäetud märkide järgi metsaelanike tegemisi talvel. Mängime osavus- ja nuputamismänge. Matka pikkus 3 km.

Lisainfo:
Tiina Jamsja tel 512 5727
sagadi.looduskool@rmk.ee