Meie kooli looduspäev Lahemaal

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel.

Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal, Käsmus, Viru rabas või Tsitres.

Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused.

Altja matkapäeval tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Kolga lahe ääres Tsitres toimub matkapäev endises mõisapargis. Matkal teeme tutvust põliste mändide, võimaste hobukastanite ning teiste erinevate kodu- ja võõramaiste puuliikidega. Mererannas mängime keskkonna- ja osavusmänge ning meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Vanas meremeeste külas Käsmus mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga.

Matkapäeval Viru rabas näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime raba tähtsamat taime – turbasammalt, mõõdame ja vaatleme rabamände ning õpime tundma teisi rabas kasvavaid taimeliike. Lisaks tutvume lindudega, kelle elupaiga eelistuseks on raba.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 120 € / grupp.

Seos õppekavaga

PK loodusõpetuse teemad:

12. Mets elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

  • märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
  • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
  • käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Sisu

Loodusretk

Puuliikide tundmaõppimine

Sammalde ja samblike uurimine

Piknik

Keskkonnamängud 


Õppematerjalid, vahendid

Puude kaardid

Töölehed

Binoklid

Abivahendid mängude läbiviimiseks