Viru raba matkapäev

Viru rabas näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime raba tähtsamat taime – turbasammalt, mõõdame ja vaatleme rabamände ning õpime tundma teisi rabas kasvavaid taimeliike. Lisaks tutvume lindudega, kelle elupaiga eelistuseks on raba.

Sihtgrupp                 lasteaialapsed

Grupi suurus             kuni 24 last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind
120 € /grupp

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 20. Valdkond Matemaatika

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid

§ 23.Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele

 

Eesmärgid

Õpilane:

  •  õpib tunda praktilist loodust;
  •  märkab looduse mitmekesisust;
  • toestab lihtsaid mõõtmisi;
  • väärtustab liikumist. 

Sisu

  • Puuliikide tundmaõppimine
  • Metsas ja veekogu ääres kasvavate taimede uurimine
  • Rannamaali meisterdamine looduslikust materjalist
  • Keskkonnamängude mängimine
  • Piknik