Matkapäev Viitnal

Matkapäev möödub Viitna Pikkjärve ümbruse looduses. Uurime järve ääres kasvavat taimestikku,  matkame põneval maastikul, mängime osavus- ja keskkonnamänge.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus           kuni 24  last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 150 € /grupp

Grupil suurusega kuni 15 osalejat hind kokkuleppel.

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 20. Valdkond Matemaatika

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid

§ 23.Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele
 

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tunda praktilist loodust

1) märkab looduse mitmekesisust

2) toestab lihtsaid mõõtmisi

3)  väärtustab liikumist

Sisu

  • Tegevused Viitna Pikkjärve ümbruses ~3 tundi
  • Sissejuhatus ja rühmadesse jagamine
  • Puuliikide tundmaõppimine
  • Järve kaldal kasvavate taimede uurimine
  • Vee- ja õhutemperatuuri mõõtmine
  • Keskkonnamängude mängimine
  • Piknik

Õppematerjalid, vahendid

  • Puude mapp
  • Luubid
  • Abivahendid mängude läbiviimiseks
Email again: