Kes elab metsa sees?

Programmi käigus uurime meie metsades elavate metsloomade toidulauda ja tegutsemisjälgi. Teadmiste kinnistamiseks mängime täringumängu Sagadi mõisa pargis ja matkame metsarajal.


Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3  tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 120 €/ grupp

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

§ 23. Valdkond Liikumine
 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
 

Eesmärgid

Õpilane:

 • õpib tundma metsloomi
 • võrdleb metsloomade välistunnuseid
 • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest

Sisu

 • Metsloomade vaatlemine ja võrdlemine
 • Loomamängud
 • Loomanahkade uurimine
 • Loodusretk metsloomade radadel
 • Piknik
 • Täringumäng

Õppematerjalid, vahendid

 • RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 • Loomakaardid
 • Täringumäng
 • Loomanahkade näidised
 • Loomakostüümid