Metsamuinasjutt Sagadis

Metsaelu seaduspärasuste mõistmine läbi muinasjutu ja käelise tegevuse.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            15-20 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad.

Organismide rühmad ja kooselu.

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Lõimimine emakeele ja tööõpetusega

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

4)      tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat. 

Sisu:

1. Tegevused looduskoolis ~1,5 tundi

•          Tutvumine, kodukord

•          Metsamuinasjutu kuulamine

•          Muinasjututegelase meisterdamine

2. Loodusretk ~1,5 tundi

•          Metsaelu uurimine

•          Metsaretkel meisterdamiseks looduslike materjalide kogumine

3. Looduskoolis 1 tund

•          Meisterduse täiendamine looduslike materjalidega

•          Oma muinasjutu jutustamine 

Õppematerjalid, vahendid

•          Näidistööd metsamuinasjuttude tegelastest

•          Meisterdamiseks vajalikud vahendid ja materjalid

Email again: