Gümnaasium

Uurimuslik keskkonnaseiklus

Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutavad teadlased keskkonna uurimiseks? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimustele saab vastuse lõimides teooriat praktikaga osaledes uurimuslikul maastikumängul, mille käigus kasutatakse rühmades erinevaid vahendeid ja meetodid kogu Sagadi mõisa hõlmavas maastikumängus.

Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisus

Lahemaa looduse ja pärandkultuuri mitmekesisus on tekkinud looduse ja inimühiskonna vastastikuses mõjus pärast viimast jääaega. Teemaga tutvumiseks on nii õppevahendid, esitlused, ekspositsioonide kui ka Lahemaa mitmekesine loodus. Siin liikudes näeb jälgi inimese pikaajalisest kohalolust.

Fotosüntees ja hingamine

Kus toimub fotosüntees just praegu? Mille põhjal me seda väita saame? Millised seosed on fotosünteesi ja hingamise vahel? Vastuseid otsime aktiivse loengu, väljas toimuvate vaatluste ja laboritööde käigus kasutades erinevaid õppematerjale ja -vahendeid.

Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.  

Veeprogramm „Allikast mereni“

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi. 

Looduskool tuleb külla

Vesi meie ümber – keemilised ja füüsikalised uuringud

 Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

Uurimuslik päev
Aitame korraldada projektipäeva koolis või tegevust looduslaagris. Püstitatame uurimisküsimused ja viime läbi vaatlused. Loodusteaduslike uurimuste läbiviimiseks kasutame erinevaid meetodeid, sealhulgas sensoreid ja andmekogujaid.


Lisainfo:

Tiina Jamsja tel 512 5727
sagadi.looduskool@rmk.ee

Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.