Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisus

Lahemaa looduse ja pärandkultuuri mitmekesisus on tekkinud looduse ja inimühiskonna vastastikuses mõjus pärast viimast jääaega. Teemaga tutvumiseks on nii õppevahendid, esitlused, ekspositsioonide kui ka Lahemaa mitmekesine loodus. Siin liikudes näeb jälgi inimese pikaajalisest kohalolust.

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 - 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 180 € / grupp

Võõrkeelne programm  200 € / grupp

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Ökoloogia, Keskkonnakaitse

G geograafia Teema Biosfäär

G ajalugu Kursused II ja III „Eesti ajalugu“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

 Eesmärgid

Õpilane:

 1.  teadvustab looduse  ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;
 2.  mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga;
 3.  väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 4.  teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana.

Sisu

Sissejuhatus

 •  Tutvumine, kodukord
 • Esitlus Lahemaa looduse ja inimühiskonna jääaja järgne arengulugu

Teema arendus

 •  Tegevused Sagadi mõisas

- Mõisa ajalugu Lahemaa, Eesti ja maailma ajaloo taustal – tegevused rühmades

-  Elurikkus Lahemaal – tutvumine teemaga metsamuuseumi ekspositsiooni põhjal

 •  Loodusretk

- Tutvumine Lahemaa looduse mitmekesisuse ja pärandkultuuriga

 •  Kokkuvõte ja tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid
 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ja härrastemaja  ekspositsioon
 2. Looduskooli kollektsioonid
 3. Õppevahend Sagadi mõisa „ajaloopael“