Vesi meie ümber - keemilised ja füüsikalised uuringud

Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.


Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             1,5 - 2 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Toimumispaik               koolis

Hind 80 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Taimede tunnused ja eluprotsessid

PK geograafia Teema Veestik.

PK keemia Teema Hapnik ja vesinik; Oksiidid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

 

Eesmärgid

Õpilane:

1)     seostab loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga;

3)     planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)     kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)     lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)     suhtub vastutustundlikult elukeskkonda. 

Sisu 

Sissejuhatus

  1.  Tutvumine, kodukord
  2.  Rühmade moodustamine
  3. Veeteemaline esitlus ja film

Tegevused rühmades

  1. Veeteemaline esitlus ja film
  2. Veeproovide analüüs ja laboritööd

Kokkuvõte

1.      Kokkuvõte ja tagasiside 

Õppematerjalid, vahendid

1.             RMK Sagadi looduskooli vahendid

a.      Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid

b.     Veekeemia komplekt

2.             Töölehed

3.             Veeproovid