4.-6. klass

Programmid Sagadis

 Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides.

Puudest algab mets

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste elusolenditega.

Mitmekesine seeneriik

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine

Kodupaiga linnud

Sagadi looduskoolis tutvume aastaajale omaste sagedasemate linnuliikidega ja linnuvaatlusvahenditega.


Matkapäevad

Altja-Mustoja matkapäev

Matkamine Lahemaal – maal metsa ja mere piiril. Metsa- ja rannikuelustikuga tutvumine. Meeskonnatööd ja looduse märkamise oskust arendavad keskkonnamängud.  

Meie kooli looduspäev Lahemaal

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel. Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Tsitres.

Sagadi looduskooliga Kõrvemaale

Tutvumine Kõrvemaa vaheldusrikka loodusega ning maastikukaitseala mitmete pinnavormidega. Metsatüüpide võrdlemine, iseloomulike liikide tundmaõppimine ja  nendevaheliste seoste mõistmine.  Matk 8 kilomeetrilisel Jussi loodusrajal, meeskonnaülesanded ja keskkonnamängud.

Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.