Muuseumiprogrammid

Pakume üldhariduskooli õpilastele suunatud uut ajalooprogrammi pealkirjaga „Mõisaajaloo tund“.

Viiendatele klassidele mõeldud  programm põhineb riiklikul õppekaval ning on heaks täienduseks ja asenduseks koolipingis õpitavale. Sagadi mõisa härrastemajas toimuva programmi eesmärgiks on tutvustada ajaarvamisega seotud mõisteid ja erinevaid perioode, tutvuda endisaegse eluoluga ning teha esmatutvust olulisemate Eesti ajaloosündmustega.

Kaasamaks kõiki lapsi maksimaalselt programmis osalemisse, on grupi suurus piiratud 24 õpilasega.

Programmi tellimiseks on vajalik eelnev registreerimine Sagadi looduskoolis,
e-kirjaga aadressil sagadi.looduskool@rmk.ee  Programmi pakume aastaringselt, materjalid ja juhendamine on eestikeelsed.

Seos õppekavaga:

I teema – ajaarvamine, III teema – eluolu, IV teema – ajaloosündmused ja ajaloolised isikud

Eesmärgid:
Ajaarvamisega seotud mõistete ja perioodide tundmaõppimine, endisaegse eluoluga tutvumine, ajaloosündmuste mõistmine

Sisu:

  • Programm toimub Sagadi mõisa härrastemajas
  • Tutvustus – mis on muuseum, muuseumi kodukord
  • Ringkäik härrastemajas – endisaegse eluolu tutvustus, rühmatööd endiaegse ja tänapäevase eluolu võrdluseks
  • Slaidiprogramm endisaegsest mõisaelust
  • Ajatelg – ajaperioodide tutvustus, asjade, esemete ja muu igapäevaks eluks tarviliku arengulugu
  • Iseseisev töö ajateljel