Päiväperhosten suojelu

Uhanalaisten päiväperhoslajien taantumisen syy on yleensä lajien elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen. Myös Virossa joidenkin päiväperhoslajien tilanne on huono. Kaksi lajia – harjusinisiipi, Pseudophilotes vicrama ja muurahaissinisiipi, Maculinea arion – ovat taantuneet voimakkaasti. Joillakin toisilla lajeilla kuten katkerosinisiivellä, Maculinea alcon ja suonokiperhosella, Erebia embla uhanalaisuuden syynä taas ovat pienet ja eristyneet populaatiot. Euroopan Unionin jäsenenä Virolla on vastuu suojella myös lajeja, jotka ainakin vielä Virossa ovat elinvoimaisia, mutta ovat muualla Euroopassa uhanalaistuneita.