Lahemaa rahvuspark

Lahemaa nimi on saanud tuntuks nii Eestis kui mujal maailmas. Lahemaa kui märk tähistab kaunist loodusmaastikku, kus metsad, kivised rannad, kalurikülad ja põlispõllud on seotud ühtseks tervikuks. Loodus ja inimene on siin aastatuhandeid koos toiminud ning tekkinud pärandmaastike kaitseks asutati 1. juunil 1971. a Lahemaa rahvuspark.

Lahemaa rahvuspark on Eesti suurim ja vanim rahvuspark, Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid. Tema pindala on 72 500 ha, sellest maismaad 47 410 ha ja merd 25 090 ha .

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. 

Lisainfo