Mõisad

Lääne-Virumaa on Eesti kõige tihedama mõisate võrgustikuga piirkond Eestis.

Tippajal oli Sagadi mõisal ühine piir koguni viie mõisaga. Kaks neist viiest – Palmse ja Vihula – moodustavad koos Sagadiga Eesti kõige omanäolisema mõisate rühmituse. Tänasel päeval on Palmse mõisakompleksist kujundatud mõis-vabaõhumuuseum ning Vihulasse rajatud Country Club stiilis keskus. Kolm renoveeritud mõisaansamblit moodustavad ühtse pärlikee, kus mõisad  üksteisest erinevad ning samas täiendavad.

Sagadi naabermõisatest tasub pilk heita Annikvere mõisa renoveerimisjärgus peahoonele ning Kavastu mõisa omapärasele müüritornile ehk niinimetatud „Tuvitornile”.

Suurel ja rikkal Sagadi mõisal olid ka kolm abimõisa – Uusküla, Paduri ning Oandu. Kui Uusküla on praeguseks hävinenud, Padurist alles vaid varemed, siis Oandu abimõisa hoonetekompleks on suures osas säilinud ning iga teelist Sagadi-Altja teeääres rõõmsalt uudistama kutsuv.