Käsmu matkapäev

Vanas meremeeste külas Käsmus mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga.

Sihtgrupp                 lasteaialapsed

Grupi suurus             kuni 24 last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 120 €/grupp


Seos õppekavaga:
§ 17. Valdkond Mina ja keskkond
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses
§ 20. Valdkond Matemaatika
5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid
§ 23.Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele


Eesmärgid

Õpilane:

 • õpib tunda praktilist loodust;
 • märkab looduse mitmekesisust;
 • toestab lihtsaid mõõtmisi;
 • väärtustab liikumist. 

Sisu

 • Puuliikide tundmaõppimine, puude kõrguse hindamine
 • Metsas ja mere ääres kasvavate taimede uurimine
 • Rannamaali meisterdamine looduslikust materjalist
 • Keskkonnamängude mängimine
 • Piknik

Õppematerjalid, vahendid

 • Puude mapp
 • Luubid
 • Binoklid
 • Abivahendid mängude läbiviimiseks