Metsamuinasjutt lasteaias

Kostümeeritud tegelane jutustab salapärase muinasloo metsaelust ja tema elanikest. Kaasavõetud looduslikust materjalist valmistab iga laps oma metsaelaniku, kellest võib alguse saada uus muinaslugu.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            15-20 õpilast

Aeg                             1 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € / grupp + transpordikulu 0,35 € / km

 

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 18. Valdkond Keel ja kõne

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu

§ 21. Valdkond Kunst
 1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      mõistab, et on osa loodusest ning suhtub loodusesse säästvalt

2)      märkab looduse ilu ja erilisust

3)      tunneb huvi looduse  vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat

Sisu:

    Tegevused lasteaias ~ 1 tundi

Tutvumine, muinasjutu kuulamine

Muinasjutu tegelase meisterdamine

Muinasjutu tegelase tutvustamine ja näituse koostamine

 

Õppematerjalid, vahendid

Näidistöö

Meisterdamiseks vajalikud vahendid ja materjalid