Kiri lumevaibal

Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Ühendus koostöös RMK Sagadi looduskooliga töötasid välja  ja viisid sel talvel Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti “Õppeprogramm Kiri lumevaibal Lääne-Virumaa lasteaedade vanemate rühmade õpilastele” raames läbi 23 õppeprogrammi.

Õppeprogrammi käigus külastati Sagadi metsamuuseumit, kus tutvuti meie metsades elavate loomadega. Uuriti nende tegutsemisjälgi ja räägiti loomade toidulauast. Muuseumis saadud teadmisi pandi proovile mõisaparki ülesseatud mängus. Õuesõppepäeva lõpetas  metsaretk, kus tähelepanelikkus ja päeva jooksul saadud teadmised võimaldasid lugeda lumekirja.

     Toetab