Looduskaunis Lääne-Virumaa

10.-11. ja 18. augustil 2011 toimus Lääne-Virumaa omavalitsuste Liidu projekti „Infomaterjal"Looduskaunis Lääne-Virumaa"“ raames Lääne-Virumaa õpetajatele seminar „Looduskaunis Lääne-Virumaa“. Seminarist võttis osa 15 erineva valdkonna õpetajat.Seminari I mooduli ajal tehti Lääne-Virumaale ring peale-tutvuti kohalike loodus- ja kultuuriväärtustega. II mooduli käigus keskenduti õppematerjalide loomise võimalustele. Alljärgnevalt on ära toodud antud seminari raames kodutöödena valminud õppematerjalid. Õppematerjalid on suunatud Lääne-Virumaa õpilastele ja kõigile, kes Lääne-Virumaa vastu huvi tunnevad.

Eve Allsoo

 • Lauamäng, mis kontrollib teadmisi Lääne-Virumaa kohta. Mäng koosneb 24-st küsimusest. Sobib eelkõige alates II kooliastmest. Mäng koosneb mängulauast ja mängukaardidest. Abiks on reeglid.

Eve Raja

Hele Pomerants

Ingrit Mägi

 • Veebipõhine 20-st küsimusest koosnev küsimustik Lääne-Virumaa kultuuri- ja loodusväärtuste kohta.

Vivika Saare ja Kaire Pajanen

 • Rakvere linna parkidel põhinev õppematerjal, mis koosneb tutvustavast esitlusest ja töölehest algklassiõpilastele. Õppematerjalid toetavad funktsionaalse lugemise oskuse kujunemist ning tähelepanuvõime arendamist.

Liidia Talve

 • Eesti Rahvariided - esitlus tutvustab Eesti rahvarõivad ja nende olulisust meie kultuuris, detailsemalt kirjeldatakse Ambla kihelkonna rahvarõivaid. Sobib kasutamiseks kõigis kooliastmetes.
 • Tunnikava teemal Ohud koduümbruse looduses. Põhjalik tunnikava koos etapiliste juhendmaterjalidega loodusega tutvumiseks. 3.klassile mõeldud tunnikava.
 • Jäneda täna - Jäneda ettevõtlust tutvustav esitlus.Sobib eelkõige II-III kooliastmele.
 • Tööleht Jäneda - Jäneda kultuuri- ja loodusväärtuste tundmisel põhinev tööleht. Sobib eelkõige II-III kooliastmele.
 • Tööleht My homevillage. Inglise keele tunnis kasutatav tööleht kodukohas vaatluste tegemiseks, ajaloo ja loodusega tutvumiseks. Antud tööleht põhineb Jäneda näitel. Sobib eelkõige I ja II kooliastmele.

Maie Põdramägi

 • Lääne-Virumaa loodus- ja kultuuriväärtusi tutvustav saksakeelne õppematerjal, mis põhineb fotojahi ideel: pildistamine-allkirja panek, objektiga seoste loomine, loo kirjutamine, lõpptulemuseks plakat/presentatsioon. Töölehed - Hundikivi ja Toolse

Marina Kondoja

 • Reisijuht - Lääne-Virumaa põhjaosa kultuuri- ja loodusväärtustele keskenduv esitlus, mis on heaks abimaterjaliks näiteks väljasõidu planeerimisel. Hea abimaterjal kõikidele Lääne-Virumaast huvitatutele.

Siiri Kanarbik

 • Veebipõhine ristsõna, milles pannakse proovile Lääne-Virumaa mõisate kohta käivad teadmised. Sobib eelkõige alates II kooliastmest.

Vesta Rahuoja          

 • Kas tunned ära Lääne-Virumaa 12 kohta? Vastavusülesanne, milles tuleb sobitada koha foto ja nimetus. Ülesanne sobib lahendamiseks kõigis kooliastmetes. Kohtade nimetused on antud eesti ja inglise keeles.
      Toetab