Metsaga sõbraks

2012. aasta sügisel oli tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele Lääne- Viru Omavalitsuste Liidul ja RMK Sagadi looduskoolil võimalus pakkuda kõigile Lääne-Virumaa üldhariduskoolide kolmandate klasside õpilastele  õppeprogrammi „Metsaga sõbraks“.

Õppeprogrammi käigus omandati ja kinnistati teadmisi metsas elavate liikide olulisusest ja nende omavahelistest seostest. Programmi ülesehitus andis õpilastele võimaluse tuua koolitunnis õpitu reaalsesse looduskeskkonda. Mängulised elemendid  lõid olukorra, kus tegutseti meeskonnana, arendati väljendusoskust ja tähelepanu. Õppeprogrammi käigus tegutseti nii looduskoolis, metsamuuseumis kui ka välitingimustes.

     Toetab