Uurimuslik õpe Võsu koolis

Võsu Kooli 7.-8. klassi õpilased osalesid 2011/2012 õppeaastal projektis „Keskkonnateemalise” uurimusliku õppe rakendamine Võsu Kooli loovtöödes”, mille tulemusena valmis rühmatöödena 5 uurimustööd. Uurimustööde temaatika ja valmimise protsessi juhendasid ja programmi viisid läbi RMK Sagadi looduskooli juhendajad. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Uurimustööde teemadeks olid:

  •  Käsmu rannik ja merevesi talvel – uuriti kas ja kui palju erinevad Käsmu lahe näitajad ida- ja läänekaldal. Tutvuti lähemalt Läänemere omapära ja elustikuga.
  • Eesti okaspuude CO2 tarbimine talvel – uuriti milline kodumaine okaspuu tarbib kõige enam CO2 ja kas süsihappegaasi eraldumise hulk on seotud valgustingimustega. Tutvuti lähemalt kodumaisete okaspuuliikide ja fotosünteesiga.
  •  Lõhilased – uuriti, kas Võsu jõgi on lõhilastele sobilik elupaik. Saadi ülevaade Eestis elavatest lõhilastest.
  • Männiliigid Sagadi mõisa dendropargis – uuriti millised männiliigid kasvavad Sagadi mõisa dendropargis ning kas männid on kõik ühesugused.
  • Sagadi mõisa roosiaia roosid – tutvuti rooside kasvatamise põhimõtetega ja raskustega kirjanduse toel. Saadi teada, millised roosisordid kasvavad RMK Sagadi mõisas.

Uurimustöödega saab lähemalt tutvuda Võsu Põhikooli kodulehelt.

      Toetab