Matkapäev Altjal

Tutvumine metsa ja mereranna loodusega Altja ja Mustoja  ümbruses. Taimede, metsaelanike ja kivide uurimine. Matkaoskuste omandamine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 7 € / õpilane

Grupil suurusega kuni 15 osalejat hind kokkuleppel.

 

Seos õppekavaga

1. Inimese meeled ja avastamine

1.4. Õppekäik elus- ja eluta loodusega tutvumiseks.

10. Minu kodumaa Eesti

Läbivad teemad:  Keskkond ja jätkusuutlik areng, Väärtused ja kõlblus

Eesmärgid

Õpilane:

1)      tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust;

3)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

4)      käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

 

Sisu

Matk metsas ja mererannas

Keskkonnamängud

Piknik

           

Õppematerjalid, vahendid

Abivahendid mängude läbiviimiseks   

Binoklid

Mereranna otsimislehed


Email again: