Matkapäev Altjal

Altja matkapäeval tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 150 €/grupp 


Seos õppekavaga

PK loodusõpetuse teemad:

12. Mets elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

  • märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
  • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
  • käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Sisu

Loodusretk
Puuliikide tundmaõppimine
Sammalde ja samblike uurimine
Piknik
Keskkonnamängud


Õppematerjalid, vahendid
Abivahendid mängude läbiviimiseks   
Binoklid
Mereranna otsimislehed
Email again: