Matkapäev Viitnal 1-3 kl

Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 150 €/grupp.

Seos õppekavaga

PK loodusõpetuse teemad:

12. Mets elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

  • märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
  • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
  • käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Sisu
Puuliikide tundmaõppimine
Järve kaldal kasvavate taimede uurimine
Keskkonnamängude mängimine
Piknik

Õppematerjalid, vahendid

Puude mapp
Luubid
Abivahendid mängude läbiviimiseks