Metsaema külaskäik 1-3 kl

Kostümeeritud Metsaema tutvustab lastele meie metsades kasvavaid tavalisemaid puuliike. Käbide, viljade  ja okste võrdlemine läbi mängulise tegevuse aitab teadmisi kinnistada.

Sihtgrupp                  1.-3.klass

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             1 õppetundtund

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € + transpordikulu 0,35 € / km

Seos õppekavaga:

I kooliastme loodusõpetuse teemadele: inimese meeled ja avastamine, organismide rühmad ja kooselu

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma meie metsades kasvavaid puuliike

2) võrdleb meie metsades kasvavate okaspuude okkaid ja käbisid

3) väärtustab loodust hoidvat mõtteviisi

Sisu

·         Tutvumine, programmile häälestumine läbi loodushäälte

·         Puuliikide vaatlemine ja võrdlemine erinevate meelte abil

·         Keskkonnamängud „ Puu elu“ ja „ Terav ja pehme“ 

Õppematerjalid, vahendid

  1. Puude mapp
  2. Puude oksad, lehed, käbid, viljad
  3. Loomatopis