Metsamuinasjutt koolis

Kostümeeritud tegelane jutustab salapärase muinasloo metsaelust ja tema elanikest. Iga laps valmistab oma muinasjutulise metsaelaniku, kellest võib alguse saada uus muinaslugu.

Sihtgrupp                  1.-3. klass

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             1 õppetund

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € + transpordikulu 0,35 € / km

Seos õppekavaga:

Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad.

Organismide rühmad ja kooselu.

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Lõimimine emakeele ja tööõpetusega 

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

4)      tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat. 

Sisu:

·         Tutvumine, muinasjutu kuulamine

·         Muinasjututegelase meisterdamine

·         Muinasjututegelase tutvustamine ja näituse koostamine 

Õppematerjalid, vahendid

Näidistöö

Meisterdamiseks vajalikud vahendid ja materjalid