Veteema külaskäik 1-3 kl

Kooli külastab Vete-ema, kes räägib taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega.  Vee ringkäigu  keerulist teekonda looduses selgitatakse läbi mängu.

Sihtgrupp                  1.-3.klass

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             1 õppetund

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 €  + transpordikulu 0,35 € / km


Seos õppekavaga:

Teemad: 3. Organismid ja elupaigad

Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest.

6. Ilm. Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused. Sademed: vihm, lumi.

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

 

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma vee ringkäiku looduses

2) mõistab vee tähtsust looduses

3) väärtustab ümbritsevat maailma 

Sisu

·         Sissejuhatus

·         Tutvumine veeloomade ja -taimedega

·         Vee liikumine looduses

·         Veepiisa liikumise uurimine mänguga „ Veeosakese teekond“

·         Oma veepiisa teekonna kujutamine pildiseeriana 

Õppematerjalid, vahendid

Veeloomade ja veetaimede kaardid

Mäng „ Veeosakese teekond“

Joonistamisvahendid