Seiklus Sagadi mõisas

Loodus- ja kultuurikeskkonda käsitlev programm, mille käigus tutvutakse Sagadi mõisa ajaloo ja loodusega. Meeskonnatöö, orienteerumisoskuse ja märkamisoskuse arendamine.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 30 õpilast

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia teema: Ökoloogia ja keskkonnakaitse

PK geograafia teema: Euroopa ja Eesti asustus Geoloogia

PK ajalugu teema: Sagadi mõisa ajalugu Eesti ja maailma ajaloo taustal muinasajast tänapäevani.

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)   mõistab inimtegevuse ja keskkonna vahelisi seosteid;

2)   kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale;

3)   analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab vaatluste tulemusi.

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis, härrastemajas ja mõisa pargis

Sagadi mõisa “ajaloopael”

Tutvumine härrastemajaga

Ajalugu, loodust ja kultuuri lõimiv maastikumäng

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Binokulaarid jm vaatlusvahendid

Maastikumängu töölehed

Sagadi mõisa plaan

Mängukomplekt “Sagadi mõisa ajaloopael”